RETURPOLICY

PRIVATPERSON/KONSUMENTKUND

Vid retur, storleksbyte eller reklamation, registrera ditt ärende i vår Kundportal som du hittar här (Kundportal). Du registrerar med ditt ordernummer och den e-mailadress du använde vid köpet. Vårat retursystem skapar därefter ett returärende hos oss. Kunden står för returfrakten vid ren retur och vi står för returfrakten vid storleksbyte. Vill du byta till annan modell, gör en ren retur enligt ovan och sedan en ny beställning i vår butik av den produkt du önskar. Ww mailar en fraktsedel till en kostnad av 99 kr exkl. moms, vilket regleras på slutligt belopp. Återbetalning av varuvärdet sker när vi mottagit och godkänt inskickade varor. Enligt huvudregeln i distans- och hemförsäljningslagen äger konsument rätt att ångra köp av en vara eller tjänst inom 14 dagar från köpdagen. Ångerrätten gäller inte en specialtillverkad vara med en tydlig personlig prägel. Till exempel tryckta eller broderade produkter. Det är självklart möjligt att reklamera en vara med ett uppenbart fel trots att den är specialtillverkad. Som konsument äger du rätt att reklamera en vara om produktegenskaperna avviker från produktbeskrivningen. Vid ofullständig retur, dvs om produkten inte är i originalskick, är smutsig, tvättad, saknar originalförpackning och/eller originalproduktetiketter eller ankommer oss efter mer än 14 dagar från köpdagen förbehåller vi oss rätten att inte godkänna returen och kommer då ta ut ytterligare en returavgift på 25% utav ordervärdet – frakter ej inräknat.  Adresslapp får inte heller fästas direkt på skokartong eller produktpåse. I övrigt följer vi Konsumentköplagen och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Alla returer skall för att godkännas gå via vår (Kundportal) oavsett om man beställer retursedel eller betalar returfrakten själv. Kopia på Ordersedel skall bifogas.

Byten: 1. Lägg ny order på “rätt” storlek. 2. Registrera retur i kundportalen, uppge ordernummer och e-mail som använts vid order. I meddelande skriv in NYTT ordernummer i anteckningarna. 3. Posta så att vi har returen inom 14 dagar. 4. Vi makulerar den första ordern så fort vi tagit emot och godkänt returen. OBS! Plagg som ej inkommit inom 14 dagar från registrerad order kommer beläggas med avdrag på 25% av plaggets värde samt returfrakt. Om det slutliga ordervärdet understiger vår gräns för fraktfritt, så tillkommer även kostnad för originalfrakten (69/105 kr exkl. moms)

Provstegar: I ett försök att främja hållbart företagande så vill vi minska uppenbara beställningar av provstegar = extra frakter. Order med 3 plagg eller fler där 2 plagg eller fler returneras kommer leda till en returavgift på 25% av returens värde. Provstegar ingår ej i distans – och hemförsäljningslagen.

Ren retur som inkommer till lagret inom 14 dagar från att ordern levererats kommer enbart att debiteras returfrakten om 99 kr exkl. moms OM det ligger i sin originalförpackning och är i 100% säljbart skick. Avvikande returer debiteras enligt ovan. Undantag är om varan skickats fraktfritt vid beställning, då tillkommer även standardfrakt om 69 kr exkl. moms. Totalt alltså 168 kr exkl. moms/210 kr inkl. moms. (Order under 1200 kr exkl. moms har redan betalat frakt och denna krediteras inte).

FÖRETAGSKUND

1. RETUR/ÅTERKÖP

Workerwear.se accepterar under förutsättningarna nedan återköp/retur av en produkt ur ordinarie sortiment under trettio (30) dagar från orderdatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från anmärkningar och skador. Kunden betalar returfrakten för återköpsreturen och Ww mailar en fraktsedel till en kostnad av 99 kr exkl. moms, vilket dras av från slutligt återbetalat belopp. Vi kommer tillämpa en återköpsavgift motsvarande 25% av ordervärdet, även denna avgift dras av från slutligt återbetalat belopp. Vid önskemål om återköp/retur registrera ditt ärende i vår Kundportal som du hittar här (Kundportal). Du registrerar med ditt ordernummer och den e-mailadress du använde vid köpet. Vårt retursystem skapar därefter ett returärende hos oss. Återköpta/returnerade produkter ska vara workerwear.se tillhanda senast inom 14 dagar. Produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kopia på ordersedel ska bifogas returen. Kunden står för risken för produkten vid returtransport. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

2. REKLAMATION

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till workerwear.se, dock senast 10 kalenderdagar från leveransdatum samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation registrera ditt ärende i vår Kundportal som du hittar här (Kundportal). Du registrerar med ditt ordernummer och den e-mailadress du använde vid köpet. Vårt retursystem skapar därefter ett reklamationsärende hos oss. Observera att ett utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Produkten ska ha kommit workerwear.se tillhanda inom 14 kalenderdagar. Vid retur av produkten ska returfrakten till Workerwear.se vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Workerwear.se rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Workerwear.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

3. TRANSPORTSKADOR

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till workerwear.se, företrädesvis via mail till: info@workerwear.se. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom 7 kalenderdagar från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och workerwear.se.

4. GARANTI

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Workerwear.se lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. Se vidare Allmänna Försäljningsvillkor.