Showing all 11 results

SKYDDSHJÄLMAR

Ett väl utfört arbete inom hantverk, industri, anläggning och bygg är inte enbart en fråga om utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet. En viktig del handlar om rätt arbetsskydd, dvs skydd mot olika olycksrisker. Här spelar förstås hjälmen en av huvudrollerna.