ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. TILLÄMPLIGHET

Företagskund – workerwear.se Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.
Om du handlar som konsument gäller istället tillämpliga delar nedan samt konsumentköplagen/distanshandelslagen.

2. PRODUKTINFORMATION

Produkter som presenteras på workerwears.se websida utgör ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på workerwear.se websida och i övriga publikationer har informationen på websidan företräde.

3. PRISER & FRAKT

Aktuella priser på produkter lämnas på workerwear.se websida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK. Moms tillkommer. Workerwear.se äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På websidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser under 1500 SEK. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid ordertillfället då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

4. BETALNINGSVILLKOR & SÄKERHET

Betalning erläggs genom betalning till workerwear.se betalningspartners Klarna, Payson och Paypal. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalningspartners betalningsvillkor gäller. Produkterna förblir workerwear.se egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har workerwear.se och betalningspartner rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

4.1 Villkor vid betalning mot Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna och Payson via Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste kund ange personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet. Företag som betalar mot Faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan, via Plusgirokonto och OCR-nummer.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Våra betalningspartners förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med Faktura/PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

4.2 Villkor vid delbetalning av Faktura

På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”minsta belopp att betala”, om du väljer att betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett kontokreditavtal. Payson erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning teckna ett kontokreditavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill du i detta fall ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan du kontakta Svea Ekonomi AB på telefon 08–51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea Ekonomi AB, om du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Vid frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Fullständiga Delbetalningsvillkor se: https://webpay.svea.com/PageFiles/16287/Kontovillkor_K201508.pdf

4.3 Villkor vid Delbetalning

Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning teckna ett delbetalningsavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

*Delbetala räntefritt:

3 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 95 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

6 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 195 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

12 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

Delbetala räntebärande (vid ordervärde över 5000 kr):

24 månader; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 9,95%

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 295 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 12,70 %.

Fullständiga Delbetalningsvillkor se: https://webpay.svea.com/PageFiles/16287/Kontovillkor_K201508.pdf

4.4 Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning

Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt betala med Payson. Vi samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

5. BESTÄLLNING & ORDERBEKRÄFTELSE

Genom att genomföra ett köp hos workerwear.se accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad “Orderbekräftelse” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. LEVERANS

Leverans sker inom Norden och av workerwear.se anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt workerwear.se eller underleverantörs lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av workerwear.se eller underleverantör till transportör. Workerwear.se bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos underleverantör eller annat förhållande.

7. RETURPOLICY

7.1 PRIVATPERSON/KONSUMENTKUND

Vid reklamations- eller returärende, kontakta alltid oss via e-mail: info@workerwear.se. Ange alltid Ordernummer, aktuellt Artikelnummer och Orsak till retur eller reklamation och bifoga ett Foto på ev produktfel i ditt e-mail till oss. Vi skapar därefter ett returärende hos oss. Kunden står för returfrakten. Vi kan om kunden så önskar maila en fraktsedel till en kostar av 59 kr exkl. moms, vilket dras av från slutligt återbetalat belopp. Återbetalning av varuvärdet sker när vi mottagit och godkänt inskickade varor. Enligt huvudregeln i distans- och hemförsäljningslagen äger konsument rätt att ångra köp av en vara eller tjänst inom 14 dagar från köpdagen. Ångerrätten gäller inte en specialtillverkad vara med en tydlig personlig prägel. Till exempel tryckta eller broderade produkter. Det är självklart möjligt att reklamera en vara med ett uppenbart fel trots att den är specialtillverkad. Som konsument äger du rätt att reklamera en vara om produktegenskaperna avviker från produktbeskrivningen. Vid ofullständig retur, dvs om produkten inte är i originalskick, är smutsig, tvättad, saknar originalförpackning och/eller originalproduktetiketter eller ankommer oss efter mer än 14 dagar från köpdagen förbehåller vi oss rätten att inte godkänna returen. Adresslapp får inte heller fästas direkt på skokartong eller produktpåse. I övrigt följer vi Konsumentköplagen och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

7.2 RETUR/ÅTERKÖP FÖRETAGSKUND

Workerwear.se accepterar under förutsättningarna nedan återköp/retur av en produkt ur ordinarie sortiment under trettio (30) dagar från orderdatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen motsvarande 59kr exkl moms/kolli och återköpsavgift motsvarande 25% av ordervärdet. Vid önskemål om återköp ska kund kontakta workerwear.se, företrädesvis via e-mail till: info@workerwear.se. Återköpta/returnerade produkter ska vara workerwear.se tillhanda senast inom 14 dagar. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kopia på ordersedel ska bifogas returen. Kunden står risken för produkten vid returtransport. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

7.3 REKLAMATION

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till workerwear.se, dock senast 10 kalenderdagar från leveransdatum samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta workerwear.se, företrädesvis via e-mail till: info@workerwear.se. Observera att ett utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Produkten ska ha kommit workerwear.se tillhanda inom 14 kalenderdagar. Vid retur av produkten ska returfrakten till Workerwear.se vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Workerwear.se rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Workerwear.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

7.4 TRANSPORTSKADOR

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till workerwear.se, företrädesvis via mail till: info@workerwear.se. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom 7 kalenderdagar från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och workerwear.se.

8. GARANTI

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Workerwear.se lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. Se vidare Allmänna Försäljningsvillkor.

9. ANSVAR

Föreligger fel som workerwear.se ansvarar för åtar sig workerwear.se att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Workerwear.se har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Workerwear.se är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i workerwear.se sortiment. Workerwear.se ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot workerwear.se med anledning av fel. Workerwear.se ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta personskador eller följdskador på material eller egendom som kan härledas till produkter på workerwear.se.

10. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBSIDA

Länkar på Workerwear.se websida möjliggör för besökare att lämna Workerwear.ses websida. De länkade websidorna kontrolleras inte av Workerwear.se och Workerwear.se bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana websidor eller innehållet i länkarna på sådana websidor. Workerwear.se tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av websidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Workerwear.se av aktuell websida.

11. WEBSIDA & IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet på workerwear.ses websida ägs av workerwear.se eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från workerwear.se. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av workerwear.se.

12. KUNDKONTON

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på workerwear.se websida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till workerwear.se. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela workerwear.se detta samt byta sitt lösenord.

13. PERSONUPPGIFTER

När workerwear.se är personuppgiftsansvarig
Workerwear.se kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (“företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av workerwear.ses integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos workerwear.se bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om workerwear.se behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

14. TILLÄMPLIG LAG & TVIST

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska (“SCC”) också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Workerwear.se ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

15. FORCE MAJEURE

Workerwear.se äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför workerwear.se kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

16. ÖVRIGT

Workerwear.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, produktspecifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.
De uppgifter som lämnas på workerwear.se websida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.
Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan workerwear.se skriftliga samtycke.